Sigtuna klockstapel

About This Project

Sigtuna klockstapel byggdes 1608 på Kvarnbacken i Sigtuna.
Sommaren 2016, natten mot den 30 juni, brann klockstapeln ner till grunden.

Sigtuna församling beslutade att återuppbygga klockstapeln i samarbete med försäkringsbolaget.
Kilgren Arkitektkontor AB fick uppdraget att utföra handlingar till en återuppbyggnad av klockstapeln.
Vi fick även uppdraget med projektledningen.
Ritningar saknades helt och hållet. Kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm togs.
Rekonstruktionsarbetet med mätningar i askan på platsen och studier av fotografier påbörjades under hösten 2016.
Vi gjorde olika studier av bef klockstaplar med timmerkonstruktioner.
Handlingar utarbetades samt anbud togs in.
Parallellt upphandlades nytillverkning av kyrkklockor med hjälp av Bergholtz Klockservice AB i Sigtuna.
Klockorna gjöts i Norge.
Duktiga timmermän och snickare uppförde den nya klockstapeln, exteriört lika bef.
Stommen av timmer som skulle ha använts i Sala silvergruva användes.
Tillgängligheten till klockplanet gjordes med bra trappor av trä.
Klockstapeln invigdes i mars 2018.