Skokloster kyrka

About This Project

Skokloster kyrka
Idéskisser efter församlingens önskemål med bl a iordningställa utrymmen i sidoskeppen för
kapell, kyrkkaffe, undervisningslokaler, samtal och utställning.
Mer text kommer…….